Anomalía.nl   Exclusieve sieraden en accessoires tegen lage prijzen!
Nederlands 
  Home
  Producten
"Armbanden artesanal''
"Armbanden natural"
"Armbanden swarovski"
"Broches artesanal"
"Kettingen artesanal''
"Kettingen natural "
"Natuurlijke veren"
"Riemen natural "
"Ringen artesanal"
"Tassen"
"Tassendragers Agatha Ruiz de la Prada"
"Tassendragers art"
"Tassendragers great designs"
"Trendy armbanden"
"Trendy kettingen"
"Trendy oorbellen"
"Trendy ringen"
 
  Extra
Algemene voorwaarden Anomalía.nl
Contactgegevens.
Links
NulPuntNul

 

 

Algemene voorwaarden Anomalía.nl
Hieronder staan de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Anomalia, gevestigd te Velpsestraat 163, telfoonnummer: 06-28786273, emailadres: info@anomalia.nl en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage onder nummer 27297234, Btw-nummer NL817594619B01.

1. Definities
1.1. Anomalia is onderdeel van het bedrijf NulPuntNul Agenturen en is een online winkel die bijoux en accessoires levert aan consumenten.

2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.anomalia.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

3. Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling door de consument via de website www.anomalia.nl.

4. Prijzen
4.1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
4.2. Nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail met uw besteloverzicht en de totale kosten. De totale kosten zijn inclusief verzendkosten.

5. Verzending
5.1 Kosten voor verzending binnen Nederland bedraagt € 4,50. Bij een bestelling vanaf 50 euro betaalt u geen verzendkosten.
Kosten voor aangetekende verzending binnen Nederland bedraagt € 7,95. Bij een bestelling vanaf 50 euro betaalt u slechts € 4.
Onder Rembours: Uw bestelling wordt met de eerstvolgende verzending verzonden, echter alleen naar het adres van de besteller. U betaalt het pakket aan de postbode. Voor deze verzendmethode brengen wij €11,00 extra kosten in rekening.
Buiten Nederland/ binnen Europa, bedragen de verzendkosten € 10,95 per bestelling. Bij een bestelling vanaf 100 euro betaalt u geen verzendkosten.
5.2. Afhankelijk van de grootte van uw bestelling verstuurt Aomalia deze in een envelop of pakket via TNT Post.
5.3. Alle bestellingen worden in principe binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling aangeboden aan TNT Post.
5.4 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling.
Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
5.5 Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Anomalia zal in dat geval het betaalde bedrag terugstorten.

6. Betaling
6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeldt. Betaling geschiedt op de volgende manieren:
a) Onder Rembours: Uw bestelling wordt met de eerstvolgende verzending verzonden, echter alleen naar het adres van de besteller. U betaalt het pakket aan de postbode. Voor deze verzendmethode brengen wij €11,00 extra kosten in rekening.
b) Direct en online door middel van een betaling via Paypal (ook als geen PayPal account heeft). Uw betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat u direct weet of deze goedgekeurd is of niet.  U kunt dan veilig met uw credit card of via een overschrijving van uw bankrekening betalen.
c) In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Anomalia te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden. Indien de betaling niet binnen de gestelde periode voldaan wordt, wordt de bestelling geannuleerd.
6.2 Betaling dient te geschieden binnen zeven (7) dagen na besteldatum.
6.3 De klant geeft Anomalia toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
6.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Anomalia.

7. Bestelling annuleren
7.1. Elke bestelling mag, zonder kosten, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd. Bij annulering stuurt u een e-mail naar info@anomalia.nl. Uw annulering zal door ons per e-mail worden bevestigd. Indien u uw geannuleerde bestelling al heeft voldaan, zullen wij het bedrag zo snel mogelijk, doch binnen 14 dagen, op uw rekening terugstorten.
7.2. De koper heeft het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst geheel of gedeeltelijk te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het hele dan wel gedeeltelijke orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Anomalia berekent in geval van annulereing van de gehele bestelling geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren. Bij gedeeltelijke annulering van de order restitueren wij geen kosten voor verzending aan het bezorgadres.
7.3 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@anomalia.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
7.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Anomalia plaats.
7.5 Indien u niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres, heeft geannuleerd en/of door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig.

8. Retourneren
8.1. Anomalia streeft ernaar om u een kwalitatief goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan info@anomalia.nl . Mocht het product desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan heeft u het recht om binnen 7 werkdagen na ontvangst de bestelling te retourneren. U dient de retourzending voldoende te frankeren en in originele staat, inclusief labels en verpakking, retour te zenden. Meldt u alstublieft vooraf de retourzending per e-mail aan info@anomalia.nl.
Zodra de retourzending door ons is ontvangen, gecontroleerd en goed is bevonden zullen wij het totale aankoopbedrag, dus inclusief verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen op uw rekening overmaken. U draagt zelf alleen de kosten van het retourneren van de artikelen.
Wij ruilen of nemen artikelen niet terug indien zij niet meer in originele staat zijn, aldus:
- de artikelen gedragen of beschadigd zijn;
- de artikelen niet meer voorzien zijn van de originele labels;
- u getracht heeft zelf een gebrek te herstellen;

9. Voorraad
9.1. Wij doen er alles aan om onze website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

10. Klachten of vragen
10.1. De door Anomalia geleverde artikelen zijn in deugdelijk staat en voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Mocht u vragen of klachten hebben over de artikelen van Anomalia, kunt u Anomalia op de hoogte brengen per e-mail van of per telefoon op werkdagen, tijdens kantooruren op telefoonnummer: 06-28786273.
U kunt ons ook schriftelijk per post op de hoogte stellen, stuur dan uw brief naar: Anomalia, Velpsestraat 163, 2573 SH te s’Gravenhage o.v.v. klacht. Wij streven er naar uw probleem zo snel mogelijk op te lossen doch uiterlijk binnen 30 dagen na het indienen van uw klacht.
10.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@anomalia.nl. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
10.2 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen, doch uiterlijk binnen 30 dagen af te handelen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

11. Aansprakelijkheid
11.1. Alle artikelen die door Anomalia.nl geleverd zijn bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen
11.2. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Anomalia is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website
11.3. Anomalia kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van beeldschermweergave.
11.4. Anomalia sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van
welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Ook is Anomalia niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.
11.5. Anomalia is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door TNT Post. U kunt dit risico verzekeren tegen een meerprijs zoals vermeld in artikel 5 lid 1.

12. Overmacht
12.1. Anomalia is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Anomalia geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Anomalia niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In geval van overmacht is Anomalia gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering te op te schorten zonder dat Anomalia gehouden is tot enige schadevergoeding.

13. Privacy
13.1. Persoonsgegevens van onze klanten worden nooit aan derden ter beschikking gesteld zonder nadrukkelijke toestemming van de klant. Anomalia gebruikt klantgegevens alleen ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en de betalingen.

14. Intellectueel eigendom
14.1. Alle teksten, foto´s, afbeeldingen of andere op deze website opgeslagen informatie zijn geestelijk eigendom van Anomalia of haar toeleveranciers en mogen niet worden
gedownload, veranderd, verveelvoudigd of worden gebruikt voor andere of commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anomalia

15. Toepasselijk recht
15.1. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Anomalia. Alle rechten voorbehouden.
15.2. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voort mogen vloeien is Nederlands recht van toepassing.


 
Winkelwagen
Aantal Product  
Winkelwagen
 
  Aanbiedingen
 
ARMBAND hout
ARMBAND hout
 
ARMBAND hout
ARMBAND hout
 
ARMBAND hueso gr.
ARMBAND hueso gr.
 
ARMBAND hueso kl.
ARMBAND hueso kl.
 
ARMBAND koper
ARMBAND koper
 
ARMBAND kralen
ARMBAND kralen
 
ARMBAND kralen
ARMBAND kralen
 
FANTASTIC - ketting
FANTASTIC - ketting
 
FANTASTIC - ketting
FANTASTIC - ketting
 
HOORN - ketting
HOORN - ketting
 
KERAMIEK - ketting
KERAMIEK - ketting
 
Oorbellen
Oorbellen
 
Oorbellen
Oorbellen
 
Oorbellen
Oorbellen
 
Oorbellen
Oorbellen
 
Oorbellen
Oorbellen
 
Oorbellen
Oorbellen
 
Ring fantasia
Ring fantasia
 
SCHELP - ketting
SCHELP - ketting
 
SINTA - ketting
SINTA - ketting
 
SINTA - ketting
SINTA - ketting
 
Tas
Tas
 
Tas
Tas
 
Tas
Tas
 
Tas
Tas
 
Tassendrager
Tassendrager